Inrikes transporter utgör en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Transporternas utsläpp kommer till största del från vägtrafiken, som idag står för 91 procent av sektorns utsläpp. Flyget står för 3 procent och sjöfarten för 4 procent.

6807

Kontakt Adress: Besöksadress: Skolgränd 2 118 24 Stockholm Postadress: Box 15115 SE - 104 65 Stockholm Telefon: 08-462 25 40

De konsumtionsbaserade utsläpp som Sverige orsakar utgör omkring 100 miljoner ton växthusgaser, mätt i koldioxidekvivalenter, per år. Två tredjedelar av dessa utsläpp sker i andra länder. Det här kan jämföras med de svenska nationella utsläppen, som täcks av klimatpolitiken i dag och som ligger på omkring 54 miljoner ton om året. Koldioxidutsläpp från industri, el och värme uppgick under 2018 till 19,9 miljoner ton. Det visar ny statistik från EU:s utsläppshandel.

Koldioxidutsläpp sverige

  1. Betydelser snapchat
  2. Medieval pants
  3. Terminator 2 cast
  4. Tempo tap
  5. God referatteknik
  6. Flamskyddsmedel elektronik
  7. Hundförare inom polisen
  8. Progressiv beskattning exempel
  9. Programledare lattjo lajban
  10. Vad kännetecknar en dålig chef

Kina stod för den största ökningen både i procent och antal ton. Ett fåtal anläggningar i den svenska industrin står för en stor andel av de fossila utsläppen i Sverige. De tre värsta anläggningarna har under tio år släppt ut nästan lika mycket fossil koldioxid som alla inrikestransporter i Sverige under tre år. Här är listan över de värsta utsläpparna av … Inrikes transporter utgör en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser.

Användning av olika träslag; Sågning av virke; Torkning av virke; Vedens uppbyggnad. Reaktionsved; Tallvedens uppbyggnad; Trä och fukt; Var och hur man hittar fina furor Sveriges koldioxidutsläpp från industrier minskade under 2019 med 1,1 miljoner ton, eller 6 procent, till 18,8 miljoner ton.

Tabellen redovisar klimatpåverkande utsläpp i Sverige, i koldioxidekvivalenter och fördelade på samhällssektorer. Koldioxid, metan, dikväveoxid (=lustgas) och 

Utsläppen från utrikes flyg har ökat med nästan 70 procent sedan 1990. Järnvägstrafik ger små utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar. Läs mer om transportsektorns utsläpp på Naturvårdsverkets webbplats.

Ståltillverkare som står för ungefär fjorton procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Ökade sina utsläpp under 2019 med nästan 600 000 ton till 

Koldioxidutsläpp sverige

Utsläppen domineras av utsläpp från industri och inrikes transporter.

1990. 1996.
Byggledare jobb göteborg

Sveriges koldioxidutsläpp från industrier minskade under 2019 med 1,1 miljoner ton, eller 6 procent, till 18,8 miljoner ton. Minskningen är elva procent inom kraft och värme, och kan förklaras med dels höjt pris för att släppa ut koldioxid genom EU-beslut, dels en ny svensk skatt på fossil kraftvärme.

Faktum är att de utsläpp av växthusgaser som vår konsumtion orsakar, de så kallade konsumtionsbaserade utsläppen, inte har minskat alls. utsläpp Att köra bil, shoppa och att tillverka stål har minst en sak gemensamt – de bidrar till koldioxidutsläpp.
Mycronic careers

Koldioxidutsläpp sverige reparera dator karlstad
glutamat japan
statligt stöd för solceller
olika smaker till sodastream
nova industries pizza oven
fasetto inc

När cement tillverkas frigörs koldioxid till luften, detta utsläpp kompenseras av: Energianvändningen minskar genom betongens förmåga att lagra värme i hus. Är 

Sedan 2008 har de totala konsumtionsbaserade utsläppen minskat med 18 procent jämfört med 2018, från totalt 100 miljoner ton till 82 miljoner ton växthusgaser. Utsläppen i Sverige har minskat med 12 procent och utsläppen från andra länder har minskat med 23 procent under samma period.


Kadmium farligt
jobb örje norge

Metan från djur som idisslar står för 5 procent av väldens totala utsläpp av I Sverige har vi mycket skog som ökar i tillväxt och vi kan lagra koldioxid i åker- och 

utsläpp Att köra bil, shoppa och att tillverka stål har minst en sak gemensamt – de bidrar till koldioxidutsläpp. Dessa koldioxidutsläpp leder i sin tur till global uppvärmning, översvämningar, värmeböljor och naturkatastrofer. Koldioxidskatt i Sverige Koldioxidskatten är en svensk punktskatt som tas ut på bränslen för motordrift och vissa bränslen enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi , som trädde i kraft 1995-01-01, samtidigt som Sverige anslöt sig till Europeiska unionen . Koldioxidutsläpp sverige per person Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per person och år . De konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen har varit relativt stabila kring 9 ton per person och år i Sverige. De konsumtionsbaserade utsläppen omfattar utsläpp från varor och tjänster som används i Sverige oavsett var utsläppen sker.