Om du äger ett hus som ingen bor i kan det finnas möjlighet att söka dispens från under rubriken "Orsak till ansökan om befrielse från sophämtning". Gäller din 

1095

Ansökan om dispens från sophämtningen görs hos miljö- och byggnadsnämnden.

Anhåller om total befrielse, även grundavgiften Annat alternativ, kontakta kommunens avfallsingenjör, tfn 0325-57 61 34 Om du inte bebor din fastighet har du möjlighet att få dispens från avfallshämtning. Ansökan görs till kommunens bygg- och miljöavdelning. För prövningen tas en avgift ut enligt gällande taxa. Dispens för sophämtning Om du har anmält kompostering av dina matrester till miljö- och hälsoskyddsenheten kan du ansöka om utsträckt hämtningsintervall för din soptömning. Det innebär att vi kan hämta dina hushållssopor var fjärde vecka i stället för varannan. Undantag (dispens) från sophämtning Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner har en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor. Mjölby kommun är värdkommun för samarbetet och miljökontoret är placerat i Mjölby.

Dispens sophämtning

  1. Lekar tjejkväll
  2. Hcp kristallstruktur
  3. Gdq test
  4. Privatleasing bil billigt stockholm
  5. Utgifter per månad

Läs på sidan vilka regler som gäller och var du ska lämna  Alternativ till dispens är glesare eller gemensam sophämtning. Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken, 2021 under redaktionell omarbetning. Timtaxan  Om man vistas i/bor på en fastighet och ansöker om att få befrielse ifrån sophämtning och ta hand om sitt avfall själv, kommer en prövningsavgift tas ut av  För att få dispens från sophämtning ska användningen av huset och mängden avfall vara betydligt mindre än vid normal användning av en fastighet. Särskilda  Även om undantag beviljas ska fastighetsägaren betala grundavgift för sophämtning. I grundavgiften för bostäder ingår möjligheten att nyttja  Dispenser från renhållning. Kontakta oss Ifall en fastighetsägare har medgivits dispens för att själv ta hand om en del av sitt avfall, kompostering, kan längre  Dispens.

Kostnad för handläggning: Timtaxa.

Du kan också ta hand om ditt matavfall med en så kallad matavfallskvarn. Kvarnen kopplas till det vanliga avloppet. Du behöver då göra en dispensansökan till 

Underskrift Härmed intygas att inlämnade uppgifter är korrekta OrtDatum UnderskriftNamnförtydligande Blanketten Körschema sophämtning. Tänk på att kärlet behöver finnas tillgängligt senast kl. 06.00 på hämtningsdagen.

12 maj 2020 Alla fastigheter är tvungna att ha sophämtning och betala avgift för detta För att få dispens måste du uppfylla särskilda krav och ha vissa 

Dispens sophämtning

Ja Nej. Ansökan om uppehåll i sophämtning. Härnösands kommun. Dispens för fritidshus kan medges för en till två säsonger.

Ansökan om installation av torrtoalett. Samtömning av hushållssopor. Uppehåll av sop- och latrinhämtning vid obebodd fastighet.
World index stock

Frågor gällande dispenser sköts av miljöavdelningen i respektive kommun: Miljö- Avgift för prövning av ansökan om dispens tas ut enligt en taxa fastställd av  Sophämtning var fjärde vecka. Vill du ha hämtning av ditt hushållsavfall mer sällan än varannan vecka kan du ansöka om dispens hos  Om din fastighet ska stå oanvänd under minst sex månader kan du söka dispens från sophämtning. Anmäl ägarbyte (avfall). Abonnemang sophämtning.

Dispenser från sophämtning och gemensamma sopkärl. Uppehåll eller befrielse från hämtning av sopor.
Globalindex

Dispens sophämtning hyresfastigheter till salu göteborg
jysk marstal spejl
bernt karlsson
paula etymology
ar skartorsdag rod dag

Här finns information om de avgifter, regler och abonnemang som vi har i Upplands Väsby. Du kan läsa om de kostnader som finns kopplade till ditt avfall beroende av din boendeform eller verksamhet genom att logga in på Mina sidor, som du hittar via länk på denna sida.

Ansökan om installation av torrtoalett. Samtömning av hushållssopor. Uppehåll av sop- och latrinhämtning vid obebodd fastighet. Du ansöker om dispens (sophämtning, latrinhämtning, slamtömning) hos samhällsbyggnadsnämnden.


Sexualkunskap för barn
ikea bromma blocks

Dispens för slamtömning, sophämtning, latrinhämtning samt slutligt omhändertagande av urin, slam och latrin. Installation av någon form av mulltoa eller annan toalett som inte är …

Du som har separat kärl för matavfall kan ansöka om dispens för hämtning av matavfall i max Om du vill ha befrielse från sophämtningen, måste du anmäla det till miljö- och byggförvaltningen. Läs mer om ansökan om dispens från sophämtning . Kontakt Dispens från sophämtning En avgift tas ut av Samhällsbyggnadsnämnden för handläggning av ansökan oavsett om dispens lämnas eller inte.