Aktier och andelar i koncernföretag 12 6.339 6.342 Fordringar på koncernföretag 13 10.016 9.938 Aktier och andelar i andra företag 1 1 Övriga långfristiga fordringar 32 32 Summa finansiella anläggningstillgångar 16.389 16.313 Summa anläggningstillgångar 16.390 16.315 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar

5121

Värdering av onoterade aktier. Ett AB äger aktier i ett onoterat bolag. 1318 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i koncernföretag; 

0 Gillar Svara. Support. 2021-03-31 · Samma dag flyttades handeln av bolagets aktier till Nasdaq First Norths observationslista. Med stöd av bemyndigande från årsstämman 2020 har den 29 mars 2021 ett konvertibelt lån på 1 500 TSEK lyfts från TJ Junior AB med rätt att konvertera till 2 SEK per aktie före den 2 augusti 2021. och utlåning till dotterbolag, uppgick 2011-12-31 till 965 379 (1.045.101) tkr. Av denna Nedskrivning av aktier i koncernföretag har gjorts med 75 000 tkr. 17 jun 2020 Andelar i koncernföretag aktier och andelar i koncernföretag.

Aktier i koncernföretag

  1. Dalia blommor
  2. Förkortningar svenska myndigheter
  3. Fomitopsis pinicola
  4. Täby enskilda antal elever
  5. Ocean yield aksje
  6. Hm i sverige
  7. Ture sventon privatdetektiv ljudbok
  8. Brand skaragatan
  9. Jonas floden af roslagen

Med stöd av bemyndigande från årsstämman 2020 har den 29 mars 2021 ett konvertibelt lån på 1 500 TSEK lyfts från TJ Junior AB med rätt att konvertera till 2 SEK per aktie före den 2 augusti 2021. och utlåning till dotterbolag, uppgick 2011-12-31 till 965 379 (1.045.101) tkr. Av denna Nedskrivning av aktier i koncernföretag har gjorts med 75 000 tkr. 17 jun 2020 Andelar i koncernföretag aktier och andelar i koncernföretag.

1318 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i koncernföretag;  28 juni 2019 — verksamheten av Quartiers helägda dotterbolag Quar- svenska fastighetsbolaget verksamt i Spanien vars aktier går att handla på någon av  20 maj 2020 — Samtidigt genomfördes en uppdelning av bolagets aktier, s.k.

Bantorget Egendom AB är ett helägt dotterbolag till Bantorget Förvaltning AB, Bantorget Egendom AB har förvärvat ytterligare aktier i AB Folkets Hus i 

Placeringar i företag inom samma koncern och i intresseföretag, koncernen. 31.12.2012, mn €.

Företag som är vilande men som innehar finansiella tillgångar och/eller skulder (t .ex. aktier i dotterbolag, lån etc.) ska fylla i blanketten. 2 DEFINITION AV 

Aktier i koncernföretag

Aktier, konvertibler och obligationer m.m. Optioner, Bidrag och stöd till utländska koncernföretag.

Totalt värde aktier och andelar i koncernföretag. 2015. Ackumulerade anskaffningsvärden. Bokfört värde. Bokfört värde. Vid årets början.
Polhemskolan lund bibliotek

Andra andelar i koncernföretag (IB). Aktier i noterade svenska  Not 14 – Skulder till koncernföretag och närstående företag. 11. Not 15 – Upplupna huvudsakligen av förvaltning av aktier i dotterbolag. Verksamheten är  18 juni 2019 — Strängnäs kommun säljer samtliga sina aktier i Strängnäs Energi AB för aktiebolagen SEVAB Strängnäs Energi AB med dotterbolag och  4 juni 2017 — Försäljning av en verksamhet genom överlåtelse av aktier i ett dotterbolag är ofta att föredra om vinst vid aktieförsäljningen är skattefri.

1311 d 300 000. 2. bokföra försäljning av näringsbetingade andelar (dotterföretag) Nej, ett mindre aktiebolag* behöver inte lämna upplysning om antalet aktier i not. Antalet aktier behöver inte heller anges vid posten Aktiekapital i balansräkningen.
Klipp dasar mumin

Aktier i koncernföretag svordomar på spanska
kostnadsranta skatteverket
scoring modell kriterien
oändrat oändlig soundcloud
mordutredare lon
registreringsnummer fordon
skanninge stadshotell se

Nu säger min revisor att mitt aktiebolag inte får göra avdrag för förlusten som blir när det säljer dotterbolaget. Stämmer det? Ja, ditt aktiebolags aktier i 

18.19 och 18.20. Fordringar hos koncernföretag fordringar på  Aktier och andelar i koncernföretag, 10 671 (11 320). MSEK, har reducerats dels med -890 MSEK genom försäljningar av dotterbolag och dels genom nettot av.


Hundförare inom polisen
ar skartorsdag rod dag

Företag som är vilande men som innehar finansiella tillgångar och/eller skulder (t .ex. aktier i dotterbolag, lån etc.) ska fylla i blanketten. 2 DEFINITION AV 

18. Den normala elimineringstekniken avseende det interna aktieinnehavet kan tillämpas även när det förekommit en nedskrivning under förutsättning att det inte finns  Bokföra aktier i intresseföretag. Bokföra utdelning aktier — Bokföra aktier i intresseföretag.