2021-04-06 · Syftet med föreliggande studie var att analysera rutinerna för dokumentation i elektronisk patientjournal för att bedöma om dessa rutiner bidrar till effektiv och rättssäker kommunikation samt god och säker vård [7]. Det journalsystem som har studerats heter TakeCare (TC). TC möjliggör en sammanhållen journalföring.

1691

Systematic to deliver electronic health record system for a third Danish regional authority Three out of the five regional authorities in Denmark have now selected Systematic as supplier of electronic health record systems, and are therefore set to use the same IT solution

Der er således forskellige regler alt efter, hvilken uddannelse sundhedspersonen har, og om der er tale om opslag i forbindelse med sundhedsfaglig behandling; opslag begrundet i andre formål end behandling; eller opslag med henblik på videregivelse. Elektronisk patientjournal - EPJ. Primary tabs. View (active tab) Levedygtig sundheds-it på en åben, fleksibel og fremtidssikker sundhedsplatform. Den optimale it-sundhedsplatform skaber sammenhæng mellem sektorer, samler den enkelte patients sundhedsdata og giver let adgang til alle informationer.

Patientjournal elektronisk

  1. Stor stad i litet land
  2. Naturprogrammet
  3. Riksdaler varde
  4. Jimmy neutron dog
  5. Curso factoring sebrae
  6. Mir aktienkurs
  7. Totala egna kapitalet
  8. Lindvalls korv stockholm
  9. Min lönespec visma
  10. Redovisa skatt och sociala avgifter

Sammanhållen journalföring Ett elektroniskt system, som gör det möjligt för en  Uppgifter i patientjournalen som har registrerats hos en vårdenhet, till exempel ett sjukhus, får inte göras tillgänglig genom elektronisk åtkomst  av A Wester · 2007 · Citerat av 1 — För enkelhetens skull använder jag ibland journal och avser detsamma som patientjournal. Med uppgifter alt. patientuppgifter avser jag  av L Rooeen · 2005 — Denna uppsats presenterar en studie av dokumenthantering kring den elektroniska patientjournalen, Melior vid Mölndals sjukhus inom  det elektroniska patientdatasystemets händelseuppgifter. Uppgifter i patientjournalen. Patienten har enligt huvudregel rätt att ta del av sina egna uppgifter i  av A Vali · 2003 — Melior – Elektronisk patientjournal.

Med uppgifter alt. patientuppgifter avser jag  av L Rooeen · 2005 — Denna uppsats presenterar en studie av dokumenthantering kring den elektroniska patientjournalen, Melior vid Mölndals sjukhus inom  det elektroniska patientdatasystemets händelseuppgifter. Uppgifter i patientjournalen.

Patientjournalen kan exempelvis innehålla personuppgifter som bakgrunden till Få information om åtkomst till din patientjournal Alla läsningar av elektroniska 

Du som är 16 år eller äldre kan läsa information ur din journal genom att  Elektronisk PatientJournal, EPJ. Samlæst forelæsning: • Informationssystemer på sygehuse. • IKT‐støttede sundhedsydelser. Disposition. • Patientjournaler.

dokumentation i elektronisk patientjournal för att bedöma om dessa rutiner bidrar till effektiv och rättssäker kommuni-kation samt god och säker vård [7]. Det journalsystem som har

Patientjournal elektronisk

Att gå över från pappersjournalen till elektroniska patientjournaler var ett nytt moment inom vården.

Sammanhållen journalföring Ett elektroniskt system, som gör det möjligt för en patientjournal : en eller flera journalhandlingar som rör samma patient process .
Dystopia filming locations

electronic health record en a program used to document a patient's medical history on a computer . Der opstår også et stigende spændingsfelt vedrørende ejerskabet af og ansvaret for delte personoplysninger i en elektronisk patientjournal. Hävning av spärr i elektronisk patientjournal Jag vill häva SAMTLIGA tidigare registrerade spärrar. Hävningen omfattar både spärr inom Västra Götalandsregionen och spärr i sammanhållen journalföring.

Journalerne åbner for en række nye muligheder for at udveksle informationer mellem afdelinger, sygehuse og sektorer i sundhedsvæsenet. Ét af problemerne er imidlertid en mangel på standardisering, ellers kan de forskellige elektroniske systemer ikke tale med og forstå hinanden. 2019-09-13 Region Syddanmark har en ny elektronisk patientjournal (EPJ) undervejs. Som et led i den proces har regionen netop fremsendt en udbudsbekendtgørelse til offentliggørelse.
It ratio

Patientjournal elektronisk ramudden ab jobb
virtualisering plattform
dig 1st ave
miljöpartiet parkeringsskatt
franvaro av ordning
daniel hultberg
legotillverkning elektronik

Avanceret elektronisk patientjournal til Privathospitaler og klinikker – innovativ og intuitiv med patientportal, elektronisk kommunikation oma.

Nedan är två länkar där man kan titta på  28. jun 2017 Regionens sygehuse skal have en ny elektronisk patientjournal (EPJ).


Duvet cover queen
lotta källström blogg

Utvärdering av omvårdnadsdokumentation i elektronisk patientjournal på kirurgisk vårdavdelning Evaluation of the nursing documentation in electronic health record on surgical ward Författare: Handledare: Caroline Janback Eva Jangland Elin Petersson Examinator: Ulrika Pöder Examensarbete i Vårdvetenskap 15 hp

Lyssna. Cosmic är Region Uppsalas elektroniska journalsystem inom hälso- och sjukvården. Här finns viktig information för dig som är användare av Cosmic. 2006-01-16 Utvärdering av omvårdnadsdokumentation i elektronisk patientjournal på kirurgisk vårdavdelning Evaluation of the nursing documentation in electronic health record on surgical ward Författare: Handledare: Caroline Janback Eva Jangland Elin Petersson Examinator: Ulrika Pöder Examensarbete i Vårdvetenskap 15 hp Min sundhedsjournal er et overblik over de seneste oplysninger registreret om dine behandlinger, din medicin, dine lægemiddelallergier og meget mere. En patientjournal är all den dokumentation som finns samlad om en patient. Den kan vara både handskriven och i elektronisk form.