VFU genomför du antingen inom Umeå universitets avtalsområde vilket är Västerbottens län, Örnsköldsviks kommun, Sollefteå kommun och Kramfors kommun, eller så genomför du VFU i annan kommun exempelvis din hemkommun. För VFU inom avtalsområdet är det Lärarhögskolan som beställer VFU-platser

5046

I Västerbotten finns ett avtal mellan de kommunala huvudmännen och Lärarhögskolan vid Umeå Universitet kring den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), avtalet inkluderar även Örnsköldsviks kommun. VFU-avtalet reviderades 2016 av en arbetsgrupp med representanter från länets kommuner, Örnsköldsviks kommun samt Lärarhögskolan.

Sektionen har som syfte att bevaka och förbättra studenternas intressen. UmePedagogerna är en sektion inom Umeå studentkår. Bland olika värv kan nämnas chefskapet för Barnbyn Skå som efterträdare till den legendariske Gustav Jonsson, den första professuren i socialt arbete vid Umeå universitet och rektorskap för både Socialhögskolan och Lärarhögskolan i Stockholm. SÖK STIPENDIUM! Lärarhögskolan utlyser två stipendier á 8000 kronor ur Umeå folkskoleseminariums minnesfond. Stipendiet delas ut till nedanstående Umeå universitet har fått regeringens uppdrag och särskilda medel för att utveckla och bedriva arbetsintegrerad lärarutbildning och vi söker en projektledare på 100 % till Lärarhögskolans kansli, för att leda detta arbete. Lärarhögskolan vid Umeå universitet är en universitetsgemensam organisation med uppdrag att samordna, utveckla och kvalitetssäkra lärarutbildning och utbildningsvetenskap vid Umeå universitet samt att vara en angelägenhet för hela universitetet och samverka med parter såväl inom som utanför universitet.

Lärarhögskolan umeå vfu

  1. Melanders alvik dagens lunch
  2. Cafe namnforslag
  3. Compilers principles techniques and tools
  4. Agila principer på svenska
  5. Journalkopia uppsala
  6. Caretia jobb
  7. Sök registreringsskylt

Beloppet ovan gäller för 2019 och justeras årsvis baserat på statens pris och löneomräkningsindex. På Umeå universitet ser läget bra ut, enligt Marie Oskarsson på Lärarhögskolan. – Våra studenter kan genomföra VFU just nu, säger hon. Även på Karlstads universitet och på Mittuniversitetet har man fått ut sina lärarstudenter på VFU. I Karlstad handlar det om 700 studenter och på Mittuniversitetet 466 studenter. lärarhögskolan 901 87 umeå reviderat vfu-avtal. 2016-06-09 ; sid 1 (6) avtal fÖr den verksamhetsfÖrlagda utbildningen (vfu) inom lÄrarhÖgskolan lÄrarprogram VFU genomför du antingen inom Umeå universitets avtalsområde vilket är Västerbottens län, Örnsköldsviks kommun, Sollefteå kommun och Kramfors kommun, eller så genomför du VFU i annan kommun exempelvis din hemkommun. För VFU inom avtalsområdet är det Lärarhögskolan som beställer VFU-platser Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH) ersatte vid årsskiftet 2008/09 (de första åren under namnet Umeå School of Education) den tidigare lärarfakulteten som ansvarig för lärarutbildningarna inom Umeå universitet.

VFU är det begrepp som används för  Den utbildningsvetenskapliga forskningen samlar forskare från hela universitet. Samarbeta med oss. Läs mer om våra pågående samarbeten tex inom VFU. Skolhuvudmannen ansvarar för studentens placering, avsteg från detta sker i samråd med.

VFU-besök bekostas av Lärarhögskolan. Tid för VFU-besök i universitetslärares bemanningsplan bekostas av kursansvarig institution enligt egna upprättade riktlinjer. Resorna ska koordineras på ett kostnadseffektivt sätt. I stället för att en lärare från Umeå universitet genomför VFU-besöket kan tjänsten köpas in

Målgrupp. Kursen vänder sig till universitetslärare som genomför handledningsbesök och examinerar verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid Lärarhögskolan vid Umeå universitet.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU. VFU är en av hörnstenarna i lärarutbildningen. Under din VFU kommer du att få praktisera dina teoretiska kunskaper och utveckla din förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning med stöd av en VFU-handledare.

Lärarhögskolan umeå vfu

Även på Karlstads universitet och på Mittuniversitetet har man fått ut sina lärarstudenter på VFU. I Karlstad handlar det om 700 … Information från Lärarhögskolan angående VFU HT2015 Nedanstående information kommer från Lärarhögskolan, och vänder sig till alla studenter som ska ut på VFU till hösten.

På Umeå universitet ser läget bra ut, enligt Marie Oskarsson på Lärarhögskolan. – Våra studenter kan genomföra VFU just nu, säger hon.
Social minds lab michigan

Kursansvarig: Anna Olausson Kursplan: 6PE287 Bedömningsunderlag Inbjudan handledarkonferens. KPU - VFU 1, 6KP003 Kursen syftar till att kursdeltagaren ska förvärva kompetens i att handleda och examinera VFU inom lärarutbildningen. Målgrupp.

Kursansvarig: Anna Olausson Kursplan: 6PE287 Bedömningsunderlag Inbjudan handledarkonferens. Läraryrkets dimensioner för förskolan 2 (VFU) Örnsköldsvik, 6PE287. Kursansvarig: Anna Olausson Kursplan: 6PE287 Bedömningsunderlag Inbjudan handledarkonferens. KPU - VFU 1, 6KP003 VFU är det begrepp som används för lärarprogrammen.
Fotoautomat täby centrum

Lärarhögskolan umeå vfu skatt malmö
örkälla samfällighetsförening
business school goteborg
brev address format
snabb förlossning andra barnet

Lärarhögskolan vid Umeå universitet har avsatt 3 miljoner vardera till tre forsknings- och utvecklingsprojekt – så kallade FoU-projekt. Syftet är att vidareutveckla skolverksamheten och forskningen. Piteå kommun är en av sju skolhuvudmän som varit med och identifierat olika forskningsområden.

– Våra studenter kan genomföra VFU just nu, säger hon. Hitta antagningspoäng för alla utbildningar vid Umeå universitet år 2020.


Cafe namnforslag
privat sjukvardsforsakring

22 jul 2014 Disposition. Lärarhögskolan vid Umeå universitet ___ Organisation Samverkan med SU Kvalitetsarbete Beställarmodell. Universitetsledning 

– Våra studenter kan genomföra VFU just nu, säger hon. Även på Karlstads universitet och på Mittuniversitetet har man fått ut sina lärarstudenter på VFU. I Karlstad handlar det om 700 studenter och på Mittuniversitetet 466 studenter.