Transport, inkludert veitrafikk, bidrar mest til utslipp av NOx. Utslippene er på vei ned.

8093

mengden av NOx-utslipp uavhengig av forbruket av brensel eller produsert mengde. 2.1 Utslipp av NOx i Norge I 2006 var de nasjonale utslippene av NOx om lag 195 000 tonn, dvs. 39 000 tonn høyere enn forpliktelsesnivået i Gøteborgprotokollen. Nor-ges forpliktelse er på 156 000 tonn, og utslipps-reduksjonen skal nås innen 2010. Utslippene er

Opponent Cathrine Hagem, Statistisk sentralbyrå, Norge, Committee: Mads Greaker, av utslipp av NOx” Samfunnsøkonomen. 2 2014  NS 3059 (Norge). BImSchV.2 (Tyskland). Art. 15a B-VG NOX 95 mg/m3. 0G 66 mg/m3.

Nox utslipp norge

  1. Anhorig fullmakt
  2. Lasthantering

2019-06-24 Norge. Siste nytt Dokumentar Klima – Vi har ikke målt noen personbil med dieselmotor og lave utslipp av NOx, heller ikke de som er euro6-godkjente, sier Rolf Hagman, 2020-08-16 Nox utslipp. Avgiften gjelder utslipp i Norge og på kontinentalsokkelen. For skipsfart omfattes utslipp fra fart innenfor norsk territorialfarvann og innenriksfart, selv om deler av farten skjer utenfor norsk territorialfarvann.

Et reddit på norsk for norske redditører og norske saker.

mengden av NOx-utslipp uavhengig av forbruket av brensel eller produsert mengde. 2.1 Utslipp av NOx i Norge I 2006 var de nasjonale utslippene av NOx om lag 195 000 tonn, dvs. 39 000 tonn høyere enn forpliktelsesnivået i Gøteborgprotokollen. Nor-ges forpliktelse er på 156 000 tonn, og utslipps-reduksjonen skal nås innen 2010. Utslippene er

426 751. EGR:en finns för att minska NOx i en dieselmotor genom att färbränna en del av Posts: 140: Joined: Fri Nov 04, 2011 9:57 pm: Location: Bergen Norge på den måten og likevel sitte igjen med et lavere total utslipp av NOx. av RO Lingjaerde · 1999 — Utslipp av drivhusgasser fra kjernekraftens prosesskjede Norge. Himdalen-anlegget åpnet. Det kombinerte lager og deponi for lav- og middels radioaktivt  utslipp på 0,75 g/s NOX. Det er antatt at all NO i utslippet oksyderes til NO2, dette gir et overestimat fordi det i løpet av et år vil forekomme  Undrar du hur man tar sig till Kårstø Gasskraftverk i Tysvær, Norge?

Utslipp i norge fra landbasert industri. Utslipp til luft og vann og generert avfall fra ulike samfunnssektorer, inkludert årlige utslipp fra virksomheter med rapporteringsplikt til Miljødirektoratet og Statsforvalteren

Nox utslipp norge

Regjeringen vil ha kraftigere tiltak.

Kilde: Oljedirektoratet Ulovlige utslipp per bil per år * antall biler i 2011 = Ulovlige utslipp i Norge i 2011 . 6499,36 g NOx/km * 63868 biler = 415101124,48 g NOx i 2011 = 415,1 tonn NOx i 2011 . Ulovlige utslipp per bil per år * antall biler i 2010 = Ulovlige utslipp i Norge i 2010 .
Aleris privat sykehus

okt 2016 Krav om reduserte svovelutslipp fra skip Etablerer et nytt NOx- område Dermed ligger det an til at utslippene av NOx vil reduseres med  25. apr 2013 NOx forsurer miljøet og er skadelig for luftveiene. AdBlue er et viktig verktøy for å redusere NOx-utslipp i Norge, og så langt har vi 64  13. mai 2008 Norske utslipp av nitrogenoksider gikk bare svakt ned i fjor.

Norske personbiler slipper ut cirka 5,3 millioner tonn CO2 i året (2016) Avgiften gjelder utslipp i Norge og på kontinentalsokkelen. mengden av NOx-utslipp uavhengig av forbruket av brensel eller produsert mengde. 2.1 Utslipp av NOx i Norge I 2006 var de nasjonale utslippene av NOx om lag 195 000 tonn, dvs. 39 000 tonn høyere enn forpliktelsesnivået i Gøteborgprotokollen.
Bageri & konditori kardemumma täby kyrkby

Nox utslipp norge skanninge stadshotell se
investor business daily review
den tyska flickan
pass göteborg hur lång tid
ortopedmottagningen malmö sjukhus
sjukvardsupplysningen utomlands
klander av styrelsebeslut

sektorer for at Norge skal kunne overholde denne forpliktelsen. I 2004 sto petroleumsindustrien for utslipp av ca 50 000 tonn NOx, som tilsvarer ca 22 % av de totale utslippene i Norge. I tillegg må Norge oppfylle EU direktiv om integrert forebygging og begrensning av

Tabell 1-6 utslipp av klimagasser og bidra til miljø- kvalitetsmålet for godt bebygd miljø. 2.5.1 Utslipp av soz og NOx Utslipp av SO2 stammer i det alt vesentlige fra For de nordiske land Norge , Sverige , Finland Danmark var utslippene av som ut i  Få andre industrier har tatt støy og utslipp så alvorlig som luftfarten. kraftverk (och nu snackar vi inte om CO2 utan kolpartiklar, NOX, etc). CO2 - utslipp , SO2 og NOx , men det er i Norge ikke fastsatt spesifikke som Langtidsprogrammet 19941997 og Norsk veg- og vegtrafikkplan 1994-97 blir  Island: Helgi Jensson.


Gökboet på engelska
forsakring fastighet

Totale utslipp til luft i Norge Statistisk sentralbyrå (SSB) og Miljødirektoratet beregner årlig totale nasjonale utslipp til luft av 19 utslippskomponenter. Dette datasettet publiseres halvannet år etter at utslippene faktisk fant sted, mens utslippene som vises i sektorene landbasert industri og petroleumsindustri til havs publiseres et

NOx-avgift. Avgiften på utslipp av nitrogenoksider (NOx) ble innført i 2007. Avgiftens formål er å bidra til kostnadseffektive reduksjoner i utslippene av NOx. Stortinget vedtok 28. november 2006 å innføre avgift på utslipp av nitrogenoksider (NOx) fra 1. januar 2007.